ZWIĄZKI SPÓŁEK

ŁĄCZENIE SIĘ FIRM

Firmy łączą się tworząc duże przedsiębiorstwa o ogromnym zasięgu i kapitale zakładowym, który przewyższa budżety niektórych państw.

Firmy łączą się, aby poszerzyć rynki zbytu, zwiększyć zdolność produkcyjną i możliwości marketingowe. Tworzą wtedy duże przedsiębiorstwa o globalnym zasięgu oraz kapitale tak dużym, że przewyższa budżety niektórych państw.

Związki spółek:

  • korporacje –  prawne połączenie spółek ( najczęściej są to spółki akcyjne), mają one często zasięg międzynarodowy
  • monopole – (kartele, trusty, syndykaty, oligopole)
    Organizacje gospodarcze łączące przedsiębiorstwa specjalizujące się w tej samej branży w celu jej opanowania, zminimalizowania konkurencji, a także dyktowania warunków sprzedaży i wysokości cen towarów.
  • holdingi – duże przedsiębiorstwa ( często spółki akcyjne ) powstałe w wyniku skupu akcji innych spółek oraz aby uzyskać pełne panowanie nad nimi
  • koncerny – prawne oraz kapitałowe połączenia przedsiębiorstw o różnej osobowości prawnej oraz zróżnicowanym profilu działalności, mające wspólny zarząd.

 

Rejestracja Firm – zdecyduj się na pomoc specjalistów prawnych!

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego biura w zakresie założenia oraz prowadzenia firmy. Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie założenia firmy w S24 oraz PRS, a także JDG w CEIDG.

Oferta:

i wiele innych usług!

 

zakladanie-spolek-pomoc-kontakt