ZUS – ULGI

ŁATWY START W PROWADZENIE FIRMY – SKŁADKI ZUS

Chcąc założyć własną firmę musisz liczyć się z tym, że będziesz musiał ponieść wiele kosztów z tym związanych. Wydatki związane ze składkami ZUS są spore. Jednak są przewidziane dla nowych przedsiębiorców ulgi. Polega ona na tym, że osoba prowadząca działalność może opłacać składki społeczne od dużo niższej stawki wymiaru, niż obowiązująca.

O CO DOKŁADNIE CHODZI…

Przedsiębiorcy mogą opłacać składki na ubezpieczenia od kwoty, którą zadeklarują, jednak ta kwota nie może być niższa niż 60% przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2012 r. minimalna podstawa wynosi 2.115,60 zł. Jednak dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z prowadzeniem działalności gospodarczej minimalna miesięczna podstawa wymiaru składek społecznych jest zdecydowanie niższa -> 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Kto może skorzystać, czyli mowa o tych, którzy będą mieli łatwiej.

Lepszy i łatwiejszy start mają tylko te osoby, które rozpoczynają działalność na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą lub w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności, którą prowadzą obecnie, prowadzili inną pozarolniczą działalność oraz Ci, którzy wykonują na rzecz byłego pracodawcy te same czynności, które obowiązywały ich przed dniem rozpoczęcia własnej działalności a nawet wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością NIE MOGĄ SKORZYSTAĆ Z ULG.

Okres trwania ulg
Okres ten, przez który przedsiębiorca ma łatwiejszy proces prowadzenie firmy nie trwa wiecznie. Jest ograniczony i trwa 24 miesiące kalendarzowe. Liczy się go od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.