Zmiany w gotowej spółce

Wiele osób decydujących się na poprowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia w tym celu kupić gotową jednostkę. Czy jednak takie rozwiązanie pozwoli Ci na zmianę jej danych?

Kupno spółki zapewnia spółkę wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, a więc podmiot, który posiada już nazwę, siedzibę, adres, wspólników, a także opłacony kapitał zakładowy. Jednostka taka dysponuje także numerami NIP i REGON, które potwierdzają wpisanie spółki do wymaganych urzędów. Kupując gotową spółkę nie musimy obawiać się jednak o brak możliwości zmiany jej danych!

Pierwszym krokiem jest zmiana wspólników. W tym celu konieczne będzie odwiedzenie notariusza i zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży udziałów. Kolejną konieczną zmianą są członkowie Zarządu. Do tego wymaga się zawarcia uchwały na Zgromadzeniu Wspólników.

Przedsiębiorca może dokonać także szereg innych zmian w zakresie nazwy spółki, jej adresu, siedziby, przedmiotu działalności, kadencji Zarządu, sposobu reprezentacji itd.. Konkretne paragrafy w umowie spółki mogą zostać zmodyfikowane na Zgromadzeniu Wspólników. Muszą jednak zostać zaprotokołowane przez notariusza.

Jeżeli zmiany dotyczą kwestii nieuregulowanych w umowie spółki wówczas możemy dokonać je tuż po zakupie spółki.