Zmiana nazwy spółki z o.o.

Osoby prowadzące przedsiębiorstwo w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają prawo do zmiany nazwy spółki, czyli jej firmy. Może to zostać dokonane poprzez zamianę, dodanie lub usunięcie pewnych elementów w nazwie. Ważne jest to, aby wspólnicy dopilnowali tego, by firma nie wprowadzała w błąd, w szczególności, co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Nazwa nie może koligować z inną firmą na rynku o takim samym profilu działalności.

Zmiana nazwy spółki z o.o. podlega podjęciu uchwały zgromadzenia wspólników, która jest protokołowana w formie aktu notarialnego.

Nową nazwą spółka może posługiwać się od momentu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy. Istotna jest data postanowienia, na podstawie którego zmiana nazwy spółki została wpisana do KRS.

Wniosek o wpis zmiany nazwy (firmy) spółki z o.o. powinien zostać przygotowany na odpowiednich formularzach KRS. Do wniosku o wpis trzeba dołączyć też uchwałę zgromadzenia wspólników sporządzoną w formie aktu notarialnego oraz tekst jednolity umowy spółki po zmianach, a także wypełnione formularze aktualizujące, informujące o zmianie nazwy, które muszą zostać przekazane przez sąd rejestrowy do odpowiednich instytucji.