ZŁOŻENIE WNIOSKU KRS ZA POMOCĄ INTERNETU

KRS online

Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z szansy jaką daje im nowa technologia, czyli dokładniej mówiąc złożenie wniosku o wpis do KRS drogą elektroniczną. Nie od dziś wiadomo, że rejestracja spółki jest czymś bardzo ważnym dla młodego przedsiębiorcy, który dopiero zaczyna swoją przygodę z własną firmą. Z tego właśnie powodu powstają coraz to nowe ułatwienia mające na celu zachęcać przedsiębiorców do zakładania nowych firm, co automatycznie zwiększy ilość nowych miejsc pracy.

Kto może złożyć wniosek o wpis do KRS drogą elektroniczną?

Podmioty gospodarcze, które spełniają następujące wymagania:

  • posiadają bezpieczny podpis elektroniczny, który weryfikowany jest za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jaki występuje w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji,
  • komplet dokumentów jaki został dołączony do wniosku o wpis musi posiadać podpis elektroniczny i występować w jednym z formatów: pdf (z możliwością wydruku), doc, rtf, odt, txt.

Ważną informacją jest to, że dokumenty powinny być opatrzone podpisem elektronicznym. Niestety wiąże się to ze zwiększeniem kosztów założenia działalności. Na całe szczęście istnieje możliwość wysłania formularzy zarówno drogą elektroniczną jak i pocztą.

Wysłanie wniosku drogą elektroniczną wiąże się z tym,  że dokumenty wysyłane przez sąd także będą dostarczane w ten sposób.

Wniosek można złożyć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości po uprzednim zarejestrowaniu się.