ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI

Każda prowadzona działalność gospodarcza narażona jest na niepowodzenie. Jednak niekoniecznie musi się to od razu wiązać z całkowitym rozwiązaniem firmy. Niekiedy potrzebny jest „chwilowy zastój”, zwany zawieszeniem działalności. Jak doprowadzić do zawieszenia działalności? Kto może zawiesić działalność? Sprawdź! 

Kto ma prawo do zawieszenia swojej działalności? Tylko i wyłącznie przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, czyli nie nawiązał z nimi stosunku pracy.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wpis do CEIDG, który automatycznie jest wnioskiem o zawieszenie / wznowienie działalności gospodarczej. Z racji tego, że przedsiębiorcy coraz bardziej stawiają na oszczędność czasu, to ważne jest dla nich szybkie załatwienie sprawy. Taki efekt zostanie uzyskany podczas zawieszenia działalności przez Internet. Jest to możliwe wtedy, gdy wniosek o CEIDG podczas zakładania działalności był zaopatrzony w podpis elektroniczny, który umożliwia identyfikację przedsiębiorcy.

Nie wszyscy jednak są zwolennikami takiego rozwiązania. Bardziej stawiają na tradycyjne metody, więc wniosek o zawieszenie działalności można złożyć także w urzędzie gminy.

Okres trwania zawieszenia

Przedsiębiorca może zawiesić swoją działalność na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Data rozpoczęcia zawieszenia nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

Działalność zawieszona… co dalej?

Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do wykonywania działalności w trakcie jej zawieszenia. Nie może on także osiągać przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.