Zawartość wniosku rejestrowego spółki z o.o.

Jak zapewne wiesz, aby spółka z o.o. mogła rozpocząć swoją działalność, musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, który jest pewnym rodzajem rejestru publicznego, którym zarządzają Sądy Rejonowe wyznaczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jednak, aby dokonać rejestracji, niezbędne jest sporządzenie odpowiedniego wniosku, w którym powinny znaleźć się dane takie, jak:
– nazwa zakładanej spółki z o.o.,
– siedziba oraz adres spółki,
– przedmiot prowadzonej działalności,
– wysokość wniesionego kapitału,
– imiona, nazwiska i adresy członków zarządu,
– sposób reprezentowania spółki przed urzędami,
– dane osobowe członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
– czas na jaki założona została spółka (nieobowiązkowo).

Jeżeli wniosek ten został uzupełniony, to należy również pamiętać o tym, aby dołączyć do niego następujące załączniki:
– KRS-W3, który jest wnioskiem głównym dotyczącym rejestracji spółki z o.o.,
– KRS-WE, który zawiera informacje na temat wspólników spółki z o.o.,
– KRS-WK, który zawiera informacje na temat organów spółki lub jej reprezentantów,
– KRS-WL, który zawiera informację na temat prokurentów,
– KRS-WM, który zawiera informacje o przedmiocie prowadzonej działalności.