ZASADA JEDNEGO OKIENKA

ZASADA JEDNEGO OKIENKA

Każdy przedsiębiorca może skorzystać właśnie z tej zasady. Mówi ona o tym, że przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną może złożyć wniosek w Urzędzie Miasta lub Gminy o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Później jest on przekazany do urzędu statystycznego i uzyskuje numer identyfikacyjny REGON. Jest to ułatwienie, gdyż wszystkie potrzebne dokumenty są przesyłane dalej i nie ma konieczności bezpośredniego kontaktu przedsiębiorcy z urzędami.

Jeśli mamy do czynienia z przedsiębiorcą, który nie jest osobą fizyczną, to wniosek RG-1 zostaje złożony w odpowiednim Wydziale Gospodarczym KRS. Przesyła on dokumenty do urzędu statystycznego, aby nadał on numer REGON.

Cały proces pierwszego składania wpisu lub jego zmiany zakłada, że przedsiębiorca nie ma bezpośredniego kontaktu z urzędami. Po dokonaniu wpisu do rejestru REGON przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie od urzędu statystycznego o nadanym mu numerze identyfikacyjnym REGON.

Dawniej był to przywilej, z którego przedsiębiorca mógł skorzystać, jednak teraz jest to już obowiązek. Wraz z wnioskiem o rejestracje, zmianę lub wykreślenie z rejestru przedsiębiorców, przedsiębiorca musi także złożyć wnioski i dokumenty niezbędne do ubezpieczenia społecznego oraz uzyskania numerów REGON I NIP( ewentualnie do zmiany tych zgłoszeń. Obecnie zasada jednego okienka obejmuje także wnioski o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców, wykreślenie go z rejestru, a nawet wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym.