Zarejestruj spółkę akcyjną

Zdecyduj się na spółkę akcyjną

Spółka akcyjna to nic innego jak spółka kapitałowa, której działanie opiera się na obiegu akcji akcjonariuszy. Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej złożony jest z zebranych wkładów właścicieli, którzy są współwłaścicielami spółki. Jest on podzielony na akcje o równej wartości.

Jak wygląda działanie spółki akcyjnej w Polsce?
Spółki akcyjne opierają swoje działanie na podstawie Kodeksu spółek handlowych.

Chcesz założyć spółkę? Zobacz jak to wygląda:
Na samym początku jest spółka akcyjna w organizacji, która zostaje zawiązana z momentem objęcia akcji przez akcjonariuszy. W następnej fazie, gdy spółka zostanie wpisana do rejestru przedsiębiorców to nabywa osobowość prawną.

Odpowiedzialność
Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Ich odpowiedzialność ogranicza się do wysokości wniesionego wkładu.
Czerpią oni zyski w postaci dywidendy. Zysk dzielony jest proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów.

Organy spółki:
– zarząd;
– rada nadzorcza;
– walne zgromadzenie;

Interesuje Cię otworzenie firmy w postaci spółki akcyjnej? Skorzystaj z naszej oferty sprzedaży gotowych spółek akcyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i podjęcia współpracy.