Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są jedną z popularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy chętnie wybierają tę formę, gdyż ma zdecydowanie wiele zalet. Tworzone są przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Zasady funkcjonowania spółek z o.o. regulowane są w kodeksie spółek handlowych.

Pierwszą z zalet będą niskie koszty założenia spółki z o.o. wiążące się z podpisaniem aktu notarialnego, wniesieniem kapitału zakładowego (min. 5 tys zł) oraz rejestracją spółki w KRS. Za kolejny plus można uznać, to że numery tj. NIP i REGON nadawane są w kilka dni po rejestracji w KRS. Niewątpliwie zaletą jest niski kapitał zakładowy oraz możliwość założenia spółki przez jedną osobę. W przypadku gdy spółka składa się z kilku wspólników, pokrywają oni zadłużenie tylko do wysokości wniesionych wkładów. Wartym zauważenia aspektem jest również odpowiedzialność za zobowiązania spółki, gdyż wspólnicy nie odpowiadają własnym majątkiem.  Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można również założyć przez Internet co jest idealną alternatywą do tradycyjnej formy jej rejestracji.