Zakładanie spółek ze zwykłym e-podpisem niemożliwe

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych mówi o tym, że nie ma możliwości korzystania ze zwykłego” podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S24. Celem tego działania jest podniesienie bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Nowe przepisy mówią o tym, że będzie obowiązywał tylko kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Przedsiębiorcy mogą rejestrować swoje firmy za pomocą systemu S24 od stycznia 2012 roku. Do tej pory często mówiono o dużych nadużyciach związanych z nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych innych osób do zawiązania spółki z o.o. w trybie S24. Z tego powodu postanowiono to zmienić i zrezygnowano ze zwykłego podpisu podczas zawiązywania spółki z o.o.

Aktualnie, aby założyć działalność gospodarczą w systemie S24 należy posiadać: podpis kwalifikowany, Profil Zaufany lub podpis osobisty. Dokumenty powinny podpisane być przez wszystkich wspólników (lub ich reprezentantów, którzy otrzymali pełnomocnictwo).