Wypłata wynagrodzenia ze spółki z o.o.

Jedna z najczęściej wybieranych form prawnych przez osoby decydujące się na prowadzenie własnej firmy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W jaki sposób następuje wypłata wynagrodzenia ze spółki z o.o.?

Jednym z ważniejszych praw wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawo do dywidendy. Warto zaznaczyć, że wypłacając wspólnikowi dywidendę stanowi ona przychód podlegający opodatkowaniu.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych dywidenda może zostać wypłacona raz w roku. Sposób oraz wysokość jej wypłacenia uzależnione są od wypracowanego przez spółkę zysku w ciągu roku. W przypadku, gdy podmiot nie wygeneruje zysku wspólnicy pozbawieni są prawa do wypłaty dywidendy.

Dodatkowym prawem w tym zakresie jest wypłata zaliczki na początek przyszłej dywidendy. Procedura ta związana jest jednak z koniecznością spełnienia szeregu formalności uprawniających do skorzystania z tego rozwiązania.

W jaki sposób najkorzystniej dokonać wypłaty wynagrodzenia w spółce z o.o.?

Wypłaty wynagrodzenia w spółce z o.o. najlepiej dokonać na podstawie:
– umowy o pracę;
– umowy zlecenie lub umowy o dzieło;
– kontraktu menedżerskiego;
– powołania do pełnienia funkcji w zarządzie spółki;
– powtarzających się świadczeń niepieniężnych oraz
– w formie zaliczki na poczet dywidendy.