WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA

WSPÓLNIK STAJE SIĘ UTRUDNIENIEM

Podczas zakładania spółki byłeś pewien, że “ten ktoś” będzie dobrym wspólnikiem? Ustaliliście pewne reguły współdziałania, realizowania celów, lecz po jakimś czasie on przestaje podporządkowywać się do zasad i staję się uciążliwy? Zawsze istnieje ryzyko niewłaściwego dopasowania wspólnika do swojej spółki.

Postanowiliście wspólnie otworzyć działalność, mieliście cele, które za wszelką cenę pragnęliście osiągnąć razem. Niestety, zawsze istnieje jakieś ryzyko, szczególnie do osób – wspólników. Ważny jest dobór odpowiednich wspólników, bo to od nich zależy jak długo będzie działała spółka oraz jej rozwój. Nie możemy mieć pewności, że nasi zaufani wspólnicy nie podejmą konkurencyjnej formy działalności. Kolejną możliwością jest sytuacja, kiedy wspólnicy będą chcieli utrudnić nam podejmowanie decyzji poprzez prawo do zaskarżania uchwał. Wspólnik może nagle przestać interesować się sprawami spółki,a wtedy podjęcie istotnych kwestii dotyczących funkcjonowania spółki może stać się uciążliwe.

Należy zabezpieczyć się na przyszłość przed takiego rodzaju wspólnikiem.

Wyłączenie wspólnika – Kodeks spółek handlowych

Zgodnie z prawem dotyczących sytuacji, kiedy którykolwiek ze wspólników utrudnia prowadzenie spraw spółki, pozostali wspólnicy mogą wystąpić do sądu z pozwem o wyłączenie go ze spraw spółki.

Jakie są warunki złożenia tego wniosku?

  1. Muszą wystąpić wszyscy  pozostali wspólnicy spółki, których łączna wartość udziału wynosi ponad połowę kapitału zakładowego.
  2. Zgromadzone powody muszą być solidnie obciążające wspólnika.

Co, jeśli zdarzy się sytuacja, że wyłączenie będzie dotyczyło więcej niż jednej osoby?

Po stronie powodowej muszą stanąć pozostali wspólnicy ( może jeden wspólnik), reprezentujący więcej niż polowe kapitału zakładowego. Po stronie pozwanych stają Ci, którzy poprzez swoje działanie narażali spółkę na szkody. Sąd ocenia powody wyłączenia indywidualnie wobec każdej z osób.

Jest możliwość zaistnienia takiej sytuacji, że sąd uzna jako właściwe powody do wyłączenia tylko jednego z pozwanych. W takiej sytuacji, wniosek  o wyłączenie wszystkich wspólników zostanie oddalony, ponieważ postanowienie sądu w takich sprawach musi być jednakowe wobec wszystkich pozwanych.

Jak zabezpieczyć spółkę?

Zabezpieczenie polega na zawieszeniu praw wspólnika w spółce. Może do dotyczyć chociażby praw do sprzedaży własnych udziałów osobom trzecim.