Wnioski do KRS online

ZMODERNIZOWANIE KRS

Obecnie przedsiębiorcy wolą składać wnioski do KRS w formie papierowej. Będą musieli oni jednak przygotować się na to, że od 2017 roku będą obowiązywać przepisy, które zobligują ich do składania wniosku KRS przy pomocy podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Warto wiedzieć o tym, że uzyskanie i posiadanie bezpiecznego e-podpisu kosztuje, a założenie i korzystanie z zaufanego profilu ePUAP jest bezpłatne o proste.

Przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek drogą elektroniczną powinni spodziewać się odpowiedzi także w tej formie. Orzeczenia i pisma sądowe uznaje się za doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W razie braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia korespondencji w systemie teleinformatycznym.

Krajowy Rejestr Sądowy przechodzi poważne zmiany, których celem jest zmodernizowanie formy papierowej na formę elektroniczną. W dniu 1 grudnia 2014 r. nastąpiła zmiana zasad kontaktu sądów rejestrowych z urzędami. Papierowy obieg dokumentów zastąpiła elektroniczna wymiana danych między sądem rejestrowym a urzędami.

Od 2017 roku przedsiębiorcy będą musieli wysyłać wnioski wyłącznie w formie elektronicznej.