WŁASNA FIRMA W POLSCE

SPÓŁKA DLA OBCOKRAJOWCA!

Jesteś z zagranicy, ale marzysz o otworzeniu własnej działalności w Polsce? -Pomożemy Ci!

Pomożemy Ci rozpocząć działalność w Polsce!

Nasza firma zajmuje się świadczeniem usług w zakresie zakładania spółek dla cudzoziemców, jak również sprzedażą gotowych podmiotów w niskiej cenie. Zajmujemy się sporządzeniem i skompletowaniem dokumentów, organizujemy spotkanie w naszym biurze w Krakowie lub w Warszawie, umawiamy spotkanie z notariuszem w dogodnym dla Klienta terminie. Wszystkie formalności i obowiązki bierzemy na siebie!

Dowiedź się więcej:

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej rozróżnia cudzoziemców, którzy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy polscy oraz takich, którzy podlegają pewnym ograniczeniom. Kto może otworzyć spółkę w Polsce?

Tak samo jak obywatele naszego kraju mogą rejestrować działalności:

1. osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi

2. obywatele państw niewymienionych powyżej, którzy:
– posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
– mają zgodę na pobyt w Polsce – tolerowany lub status uchodźcy,
– korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski.

Osoby z zagranicy chcące otworzyć działalność w Polsce, którzy posiadają pewne ograniczenia mogą prowadzić firmę tylko w postaci spółki:
– komandytowej,
– komandytowo-akcyjnej,
– z ograniczoną odpowiedzialnością,
– akcyjnej.

Oczywistym faktem jest to, że założenie spółki przez obcokrajowca wiąże się z większymi formalnościami i skomplikowaną procedurą. Warto więc już na samym początku powierzyć w ręce specjalistów swoją działalność i mieć gwarancję bezpiecznie założonej spółki. Najszybszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zakup gotowej spółki, którą prowadzić można już następnego dnia!

Chętnie pomagamy wszystkim, którzy chcą otworzyć własną firmę. Świadczymy kompleksową pomoc przedsiębiorcom polskim i zagranicznym m.in :
→ usługi księgowe,
→ wirtualne biuro,
→ rejestracja spółki,
→ sprzedaż spółki.