WIĘKSZY KAPITAŁ SPÓŁKI Z O.O.

Jak powiększyć kapitał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Chciałbyś zwiększyć kapitał spółki? Dopłata, pożyczka, czyli jak dokapitalizować spółkę z o.o.

3 sposoby powiększenia kapitału w spółce z o.o.

 

Zwiększenie kapitału zakładowego

W przypadku chęci zwiększenia kapitału zakładowego, wymaga to uchwały zgromadzenia wspólników i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Objęcie udziałów zwiększonego kapitału może nastąpić za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy określona została maksymalna wysokość oraz termin podwyższenia w postanowieniach umowy spółki lub jeśli dokonane zostaną zmiany w umowie, na mocy których podwyższenie stanie się możliwe.

Podwyższenie kapitału zakładowego dokonuję się z chwilą wpisu go do KRS, lecz środki mogą być już wykorzystane z chwilą podjęcia tej uchwały.

Jaki jest koszt?

  • podatek od czynności cywilnoprawnych (należy dokonać w ciągu  14 dni od chwili podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego)
  • w przypadku zmiany umowy – koszt zmian w akcie notarialnym

Dopłaty

Umowa spółki może pozwolić na dokonanie opłat w granicach określonej wysokości.  Koniecznością, aby dopłata była możliwa jest zapis w umowie. Dopłaty muszą być zgodne stosunkowo do posiadanych udziałów wspólników. Na zgromadzeniu wspólników uchwała określa wysokość dopłat oraz w jakim terminie mają być dokonane. Dopłaty są przekazywane w ramach kapitału rezerwowego spółki.

  • podatek od czynności cywilnoprawnych

Pożyczki

 

Zwiększenie kapitału może nastąpić poprzez udzielenie spółce pożyczki. Odsetki pożyczki powinno się ustalać na poziomie wartości rynkowej.

Pożyczki, których udzielają wspólnicy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wierzytelność wspólnika z tytułu pożyczki będzie traktowana jako wkład spółki.

 

Nie są to jednak wszystkie możliwe sposoby na dokapitalizowanie spółki. Jednak wybierając któryś z nich dobrze zastanów się  i przeanalizuj skutki pod względem finansowym i prawnym.