Ważne kwestie w funkcjonowaniu spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna ostatnio stała się bardzo popularną formą prowadzenia działalności. Coraz więcej osób decyduje się na jej założenie (w związku z wprowadzeniem przepisów Nowego Ładu). Czy spółka komandytowo-akcyjna jest właściwym rozwiązaniem? Jakie wady posiada spółka komandytowo-akcyjna?

W SKA występuje co najmniej dwóch wspólników:
komplementariusz → nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania
akcjonariusz- brak odpowiedzialności za zobowiązania spółki

Ważne kwestie w funkcjonowaniu spółki komandytowo-akcyjnej – zwróć uwagę na wady SKA:
1. Wysokość kapitału zakładowego na poziomie minimalnym 50 000 zł.
2. Brak możliwości rejestracji w S24.
3. Wysoka odpowiedzialność komplementariusza.
4. W określonych przypadkach konieczność rozwiązania spółki w momencie śmierci jedynego komplementariusza.
5. Konieczność zachowania formy aktu notarialnego w przypadku protokołów walnego zgromadzenia co generuje wyższe koszty prowadzenia działalności.
6. Obowiązek prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
7. Konieczność skorzystania z kompleksowej obsługi prawnej.
8. Skomplikowana procedura likwidacji spółki.
9. Obowiązek posiadania strony internetowej.
10. Zmiana kapitału zakładowego z obowiązek aktualizacji zapisów umowy spółki.

Przed wyborem spółki komandytowo-akcyjnej jako podstawy prowadzonej działalności warto dokonać niezbędnej analizy pod kątem branży oraz wielkości planowanego biznesu.