WADY I ZALETY SPÓŁKI JAWNEJ

SPÓŁKA JAWNA – CZY NA PEWNO ?

Chcesz założyć działalność gospodarczą. Zdecydowałeś, że dobrym wyborem będzie spółka jawna. Jednak masz pewne wątpliwości i nie wiesz, czy w przyszłości nie będziesz tego żałować… Postaram Ci się pomóc w tej decyzji przybliżając w pigułce jej wady i zalety.

Pozytywne strony spółki jawnej:

  1. reprezentacja przez każdego wspólnika
  2. ryzyko finansowe rozkłada się na wszystkich wspólników
  3. w przypadku niskich obrotów, możliwe jest wyłączenie biznesu spod działania podatku VAT
  4. umowa spółki może być sformułowana w sposób dowolny

Negatywne strony spółki jawnej:

  1. nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki
  2. odpowiedzialność wobec osób trzecich rozciąga się na cały majątek wspólników i ich rodzin
  3. finansowanie jest ograniczone wkładami wspólników
  4. obowiązek corocznego sprawozdania finansowego