WADY I ZALETY SPÓŁKI AKCYJNEJ

Krótko o spółce akcyjnej 

Rozważając założenie i prowadzenie spółki akcyjnej warto zapoznać się z istotą, strukturą oraz mocnymi i słabymi stronami tej formy prawnej działalności.

Spółka akcyjna to podmiot gospodarczy, z grupy spółek kapitałowych, działający na podstawie Kodeksu spółek handlowych, których forma opiera się na obiegu akcji.

Korzyści z prowadzenia spółki akcyjnej:

  1. spółka może zostać założona przez obcokrajowców,
  2. możliwość łatwego poświadczenia o wiarygodności,
  3. możliwość prowadzenia działalności na wysoką skalę,
  4. brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki
  5. możliwość pozyskania kapitału przez emisje akcji i obligacji

Minusy prowadzenia spółki akcyjnej:

  1. wysoki kapitał zakładowy wynoszący 100 000 zł
  2. brak wpływu mniejszych akcjonariuszy na działania spółki
  3. konieczność powołania rady nadzorczej
  4. obowiązek prowadzenia pełnej księgowości
  5. trudny proces zakładania i likwidowania spółki

Więcej informacji na temat spółki akcyjnej mogą Państwu udzielić nasi konsultanci. Zapraszamy do kontaktowania się naszą firmą w razie pytań oraz w razie zainteresowania pozyskaniem wsparcia w zakresie rejestracji spółki.