W jaki sposób podwyższyć kapitał w spółce akcyjnej?

Spółka akcyjna to forma spółki kapitałowej, której działanie opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał spółki składa się z wkładów założycieli spółki. W Polsce tego rodzaju spółki działają na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka nabywa osobowość prawną w chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Minimalna wysokość kapitału spółki akcyjnej wynosi 100 000 zł, a minimalna wartość nominalna akcji to 1 grosz.

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez:
– podwyższenie ze środków własnych spółki
– podwyższenie zwykłe
– podwyższenie docelowe
– podwyższenie warunkowe

Każde podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.