UTRATA WEKSLA

ZAWIERUSZENIE WEKSLA

Miałeś weksel, teraz nie masz pojęcia, gdzie on się znajduję i nie wiesz co zrobić? Zdarza się, że zobowiązanie zostało uregulowane dobrowolnie, bez potrzeby użycia weksla. Wtedy dokument ten musi zostać zwrócony, temu kto go wystawił. Jednak są też sytuacje, że między okresem wydania weksla a zakończeniem stosunku prawnego, który zabezpieczał – dokument zaginie. Wtedy wierzyciel wekslowy i dłużnik wekslowy nie są bezradni.

WEKSEL – papier wartościowy imienny lub na zlecenie, w którym wystawca weksla zobowiązuje się bezwarunkowo, że sam lub poleci osobie trzeciej zapłatę za zobowiązania

ZAGUBIENIE WEKSLA

Co zrobić w zaistniałej sytuacji?

  1. WEKSEL UMORZONY

Prawo wekslowe mówi , że weksel może zostać umorzony. Na podstawie orzeczenia, uznającego dokument za umorzony, można wykonywać wszystkie prawa z weksla. Dokładniej chodzi tutaj o to, że wierzyciel wekslowy może czerpać takie same korzyści jak gdyby weksel był w jego posiadaniu. Nie pogarsza się jego sytuacja prawna i nie zmniejsza się zabezpieczenie. Jednak aby umorzyć weksel należy złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego dla miejsca płatności weksla.

WNIOSEK

Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje co do treści weksla. Utrata weksla musi zostać udowodniona poprzez np. zeznania świadków i oświadczenia strony wnioskującej. Co się dzieje po złożeniu wniosku? Sąd dokonuje zgłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie jest wezwaniem posiadacza zaginionego wekslu do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni do sądu i okazania weksla sądowi.  Jeśli po wystawieniu ogłoszenia nikt się nie zgłosi z wekslem, sąd wyda orzeczenie zgodnie z którym weksel zostanie umorzony. Natomiast kiedy posiadacz weksla zgłosi się przed wydaniem orzeczenia, sąd umorzy dalsze postępowanie. Wszyscy dłużnicy wekslowi  zostaną zawiadomieni o wyniku postępowania.

Jeśli dłużnicy mimo informacji o wszczęciu postępowania zapłacą za weksel, to płacą to na własne ryzyko. Dłużnik wekslowy, aby temu zapobiec ma prawo złożyć sumę wekslową do depozytu sądowego. Jeśli to zrobi, będzie zwolniony od zobowiązania wynikającego z weksla.