Usługi księgowe i prawne

Księgowość jest czynnikiem warunkującym prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Właściwie prowadzona pozwala bezpiecznie oraz szybko podnieść jakość oferowanych usług, kontrolować sytuację finansową firmy oraz wywiązać się jej właścicielom ze zobowiązań podatkowych.

Odpowiednio prowadzona księgowość, dostarcza rzetelnych informacji poprzez sporządzane sprawozdania, raporty oraz analizy. Przedsiębiorca otrzymując pełen zakres wiadomości może sprawdzić czy jego firma przynosi zyski, czy straty. Księgowość pozwala w odpowiednim czasie zareagować i podjąć odpowiednie działania zmierzające do poprawy funkcjonowania firmy.

Od lat świadczymy usługi mające na celu pomoc przedsiębiorcom w prowadzeniu księgowości.

Oferta usług księgowych:

– kompleksowe prowadzenie pełnej księgowości oraz uproszczonej (szeroki wybór usług);
– obsługę kadrowo-płacową;
– elastyczny cennik uzależniony od ilości generowanych dokumentów;
– obsługę w zakresie zobowiązań podatkowych;
– bezpieczną optymalizację podatkową;
sporządzanie rocznych sprawozdań w formacje XML i wysyłanie ich drogą elektroniczną;
– sporządzenie deklaracji, bilansów i raportów;
– wyprowadzanie zaległości księgowych;

Oferta usług prawnych:

– sporządzanie projekty umów,
– analizuję umów pod kątem zagrożeń i niekorzystnych zapisów,
– sporządzanie opinie prawne,
– przygotowanie pisma procesowe oraz pisma postępowaniu administracyjnym,
– prowadzenie rozmowy ugodowe,
– pomoc windykować należności,
– przekształcenie spółki,
– pozyskanie zezwolenia, koncesje i licencje,
– likwidację spółki,
– zawieszenie działalność gospodarczą,
– otwarcie oddziału firmy zagranicznej.

Call Now Button