Umowa – zmiany

Zmiany w umowie spółki

Nie jest tak, że umowa spółki zawarta pierwszy raz jest na cały czas trwania spółki. Zawarte informacje można modyfikować, jednak pod warunkiem, że będziemy działać zgodnie z przepisami prawa procedur.
Wprowadzane zmiany mogą poważnie wpłynąć na działanie spółki, ale mogą być to także niewielkie zmiany. Przykładowymi zmianami mogą być: zmiana miejsca siedziby, zmiany dotyczące udziałów.

Co i jak?
Ważna uchwała wspólników. Powinna być ona umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza → koszt 750 zł.
Sporządzenie wypisów z akt → 6 zł/ strona
Po pierwsze musi zostać powołane zgromadzenie wspólników. Wszyscy udziałowcy muszą być dobrze poinformowani o miejscu i czasie zgromadzenia oraz jego przebiegu.

KTO JAK GŁOSOWAŁ – ilość głosów

Do podjęcia uchwały o zmianie umowy spółki najczęściej potrzeba 2/3 głosów.
Jeżeli jednak mowa jest o zmianie przedmiotu działalności spółki, to wtedy 3/4 głosów. Działania dotyczące zmian zwiększających świadczeń wspólników, zmniejszających prawa udziałowe lub prawa przyznane poszczególnym wspólnikom wymagają zgody konkretnych wspólników, których one dotyczą.

 

umowa