Umowa spółki z o.o.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi najważniejszy dokument dla danego podmiotu gospodarczego, który reguluje jego funkcjonowanie. Umowę zasadniczo sporządza się w firmie aktu notarialnego. Przepisy prawa pozwalają jednak założyć spółkę bez udziału notariusza, przy skorzystaniu z gotowego wzorca umowy – za pośrednictwem systemu do rejestracji online.

Umowa spółki powinna zawierać kilka obowiązkowych elementów, takich jak:

1. Firma – pełna nazwa podmiotu gospodarczego z adnotacją „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub skrótem „sp. z o.o.”, którym można posługiwać się w obrocie gospodarczym.
2. Siedziba – miejscowość i adres siedziby, na podstawie których określa się właściwy Urząd Skarbowy.
3. Przedmiot działalności – dowolna liczba wybranych kodów określające przedmiot działalności z wykazu Polskiej Klasyfikacji Działalności.
4. Wysokość kapitału zakładowego – określenie kapitału zakładowego, który jest potrzebny jeszcze przed zarejestrowaniem spółki z KRS.
5. Informacja czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział – warunkująca czy udziały w kapitale zakładowym muszą być równe i są niepodzielne.
6. Liczba i wartość nominalna udziałów – ustalona na podstawie wysokości kapitału zakładowego.
7. Czas trwania spółki – jeżeli jest oznaczony.
8. Dodatkowe postanowienia – informacje związane z wypłacaniem dywidendy, likwidacją spółki, zbywaniem udziałów, rokiem obrotowym, tworzeniem kapitałów oraz organami spółki.