Odliczenie podatku po połączeniu spółek

PODATKI PO POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Co zrobić, gdy do spółki przejmującej lub nowo powstałej wysyłane są zakupowe faktury VAT wystawione na spółkę przejmowaną lub łączącą się? Zdarza się, że spółka przejmująca lub nowo powstała otrzymuje faktury dotyczące poprzedniej spółki. Ten VAT naliczony może odliczyć obecna spółka w takim samym zakresie, jaki obowiązywał by poprzednika.

Jak pisałam w poprzednim artykule, spółki łączą się albo poprzez przejęcie albo zawiązanie nowej spółki. W obydwu przypadkach połączenie wchodzi w życie w dniu jego rejestracji przez sąd. W dniu połączenia, spółka przejmowana przestaje istnieć, a spółka przejmująca lub zawiązana na nowo wstępuje w jej prawa i obowiązki, także podatkowe.

Bardzo często dochodzi do sytuacji, że do spółki przejmującej lub nowo powstałej wysyłane są zakupowe faktury VAT wystawione na spółkę przejmowaną lub łączącą się. Co z tym zrobić ? Ogólnie VAT naliczony wynikający z tych faktur może odliczyć następca prawny w tym samym zakresie, w jakim przysługiwałoby poprzednikowi.

Co jeśli faktura VAT nie dotyczy zakupu z jakąkolwiek działalnością opodatkowaną, zakup usług gastronomicznych?

Wtedy mamy do czynienia z ograniczeniem prawa do odliczenia ulg. Faktury zakupowe powinny być wystawiane na stary podmiot, a po dniu połączenia wystawiane już na nowy podmiot. Jeśli faktury VAT po dniu połączenia zostały wystawione na stary podmiot, to należy je skorygować w zakresie danych nabywcy przez wystawienie faktury korygującej lub noty korygującej.

Zauważmy jednak, że spółka przejmująca ma prawo do odliczenia  niezależnie od tego, czy skorygowano wady faktur zakupowych w zakresie nabywcy.