Trudniejsza rejestracja spółek w 2017 roku

Od 2017 roku mają zostać wprowadzone nowe przepisy, które utrudnią w znaczny sposób założenie spółki. Każdy, kto chce otworzyć własny biznes powinien zastanowić się nad rejestracją spółki jeszcze przed zakończeniem 2016 roku.

Jakie zmiany nas czekają?
Wielu przedsiębiorców, którzy będą mieli zamiar zarejestrować swoją spółkę jako podatnika VAT może spotkać się z odmową urzędu.

Jaki powód zmiany przepisów?
Celem zmian jest poprawienie systemu weryfikacji podmiotów trafiających do rejestru podatników VAT.
Coraz częściej słyszy się o wyłudzeniach na tle podatkowym. Przedsiębiorcy wykorzystują „luki” prawne, aby móc zoptymalizować koszty podatkowe. Jednak niestety robią to w nielegalny sposób i celem wprowadzanych zmian jest walka z oszustwami podatkowymi.

Aktualizacja:

Od 1 stycznia 2019 roku do dyspozycji przedsiębiorców oddana została biała lista podatników VAT. Jest to wykaz określonych informacji o przedsiębiorcach będących podatnikami VAT. Biała lista podatników jest ogólnodostępna i została stworzona w celu weryfikacji kontrahenta oraz zapewnieniu bezpieczeństwa podatkowego.

Pracowniczy Plan Kapitałowy od 2019 roku

Z początkiem 2019 roku w życie weszła ustawa dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych, które zabezpieczają środki finansowe przyszłych emerytów. To pewnego rodzaju system oszczędzania, zapewniający zabezpieczenie finansowe wielu z nas.

Najważniejszym celem wprowadzenia PPK jest wzrost poziomu oszczędności indywidualnych, aby poprawić bezpieczeństwo oraz dobrobyt społeczeństwa.

Wpłaty do PPK podzielone są na obowiązkowe u nieobowiązkowe(dodatkowe), a opłacane są zarówno przez pracownika jak i pracodawcę. Wartości wpłat ustala się w zależności od wynagrodzenia brutto danego pracownika.

Struktura PPK, która obowiązuje od 2019 roku:
– składka powitalna, jednorazowa ze strony państwa – 250 zł,
– dopłata roczna ze strony państwa – 240 zł,
– składka podstawowa pracodawcy – 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
– składka dodatkowa pracodawcy – do 2,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
– składka podstawowa pracownika – 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
– składka dodatkowa pracownika – do 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Łączna minimalna odprowadzana składka (pracodawcy i pracownika) może zatem wynieść 3,5%, a maksymalna 8%. Składki odprowadzane przez pracownika rozliczane są z wynagrodzenia brutto.

PPK będzie obsługiwane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych posiadających zgody oraz zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce.

Kapitał zakładowy

Każdy, kto chce założyć spółkę, niezależnie którą, musi liczyć się z tym, iż będzie musiał zgromadzić pewną sumę pieniędzy. Zależna jest ona od formy spółki. Kapitał zakładowy jest kapitałem spółki. Właściciele w momencie zakładania spółki, muszą go uregulować. Określany jest on także mianem kapitału założycielskiego. Nie możemy mówić tutaj o dokładnej wysokości, gdyż zmienia się ona w trakcie rozwoju firmy. Wartość kapitału musi być jednak zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.

Minimalny kapitał zakładowy:
– 5 000 zł w wypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– 50 000 zł w wypadku spółki komandytowo-akcyjnej,
– 100 000 zł w wypadku spółki akcyjnej.

SPÓŁKA AKCYJNA – ŹRÓDŁO KAPITAŁU
– równowartość wyemitowanych akcji w cenie nominalnej opłaconych gotówką, aportami rzeczowymi,
– przekształcenie kapitału udziałowego w kapitał akcyjny,
– z zysku netto do podziału na pokrycie umorzenia akcji.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – ŹRÓDŁA KAPITAŁU
– równowartość udziałów pieniężnych i aportów rzeczowych wniesionych przez poszczególnych wspólników,
– podwyższenie kapitału w drodze objęcia nowych udziałów,
– przekształcenia kapitału akcyjnego w kapitał udziałowy,
– zysk przeznaczony na umorzenie udziałów,
– dopłaty do kapitału udziałowego.

Call Now Button