AKT NOTARIALNY

AKT NOTARIALNY

Jest to szczególna forma dokumentu urzędowego. Potwierdza on dokonanie czynności prawnej. Sporządza się go wtedy, jeśli wymagany jest przepisem prawa lub jest wolą stron dokonujących określoną czynność prawną. Jeśli akt notarialny jest wymagany, a nie zostanie spisany, to powoduje to nieważność czynności prawnej i jej bezskuteczność.

Read more

Call Now Button