Spółka offshore

Spółka offshore to typ osób prawnych, zakładanych w tak zwanych rajach podatkowych. Miejsca, w których możemy założyć taki podmiot to przede wszystkim: Anguilla, Bahamy, Barbados, Belize, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Mauritius, Nevis, Panama, Samoa, Seszele, St. Vincent oraz Wyspy Marshalla.

Offshore zapewnia między innymi obniżenie, a nawet całkowite uniknięcie opodatkowania oraz osiągniecie większego zysku, dzięki finansowaniu transakcji przez spółkę bezpodatkową.

Co ważne w rajach podatkowych obecny jest wysoki poziom poufności. Oznacza to, że dane właściciela spółki przechowywane są w pliku Agenta Rejestrowego, któremu zabrania się ujawniania tych informacji osobom trzecim, w tym również urzędom innych państw.

Czasem zdarzają się sytuacje, w których firma za granicą musi dysponować większą wiarygodnością. W tym celu warto zdecydować się na zakup gotowej spółki z czystą historią gospodarczą.
Spółki offshore mają prawo do zakładania rachunków bankowych w bankach światowych. W przypadku Polski banki wprowadzają jednak liczne utrudnienia w otwieraniu kont firmom ze strefy offshore.

Zobacz dlaczego warto założyć firmę -> klik

Organy spółki z o.o.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadają osobowość prawną dlatego działają przez swoje organy, którymi są zgromadzenie wspólników, zarząd spółki, komisja rewizyjna i rada nadzorcza. Każdy organ w spółce pełni określone funkcje. Warto wiedzieć jakie zadania wykonują.

Zgromadzenie wspólników:

 • jest organem uchwałodawczym,
 • najważniejszy organ w spółce,
 • dokonuje wyboru członków pozostałych organów spółki,
 • decyduje o najważniejszych sprawach w spółce,
 • decyduje o rozwiązaniu spółki,
 • uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów.

Zarząd spółki:

 • jest organem wykonawczym,
 • składa się z przynajmniej jednego członka,
 • reprezentuje spółkę na zewnątrz,
 • prowadzi sprawy spółki,
 • wybierany przynajmniej na okres 1 roku.

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna:

 • są organami nadzorczo-kontrolnymi,
 • sprawują nadzór nad działalnością spółki,
 • są to organy fakultatywne w określonych przypadkach.

Zarejestruj spółkę akcyjną

Zdecyduj się na spółkę akcyjną

Spółka akcyjna to nic innego jak spółka kapitałowa, której działanie opiera się na obiegu akcji akcjonariuszy. Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej złożony jest z zebranych wkładów właścicieli, którzy są współwłaścicielami spółki. Jest on podzielony na akcje o równej wartości. Read more

Call Now Button