Spółka osobowa i spółka kapitałowa – podobieństwa i różnice

Kodeks spółek handlowych dzieli spółki w Polce na dwie podstawowe grupy, spółki osobowe i spółki kapitałowe.

Spółki osobowe:
-spółka jawna,
-spółka partnerska,
-spółka komandytowa,
-spółka komandytowo-akcyjna.

Spółki kapitałowe:
-spółka akcyjna,
-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółki osobowe są ułomnymi podmiotami prawnymi co oznacza, że szczególne przepisy przyznały im osobowość prawną, dzięki czemu mogą uczestniczyć w obrocie prawnym. Mają zatem, prawo do nabywania we własnym imieniu własności nieruchomości, zaciągania zobowiązań, jak również pozywania i bycia pozywaną.
Spółki kapitałowe to pełne osoby prawne, dzięki czemu mogą dokonywać ważnych z punktu widzenia prawa czynności w obrocie gospodarczym, jednak dopiero po uzyskaniu wpisu do KRS.

Spółkę osobową nie może utworzyć mniej niż dwóch wspólników, spółki kapitałowe natomiast mogą być jednoosobowe. W spółkach osobowych za wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej nie jest możliwa zmiana składu wspólników, tymczasem w spółkach kapitałowych nie ma żadnych przeszkód by wprowadzić zmiany w tym składzie. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez spółkę to w przypadku spółek osobowych ma ona charakter osobisty, a w kapitałowych odpowiedzialność wspólników dotyczy wyłącznie wniesionych wkładów.


Rejestracja Firm – zdecyduj się na pomoc specjalistów prawnych!

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego biura w zakresie założenia oraz prowadzenia firmy. Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie założenia firmy w S24 oraz PRS, a także JDG w CEIDG.

Oferta:

i wiele innych usług!

 

zakladanie-spolek-pomoc-kontakt

Kiedy nie można pełnić funkcji w spółkach kapitałowych?

Na naszej STRONIE GŁÓWNEJ znajdziesz wiele innych ciekawych informacji o spółkach!

Osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu nie ma może piastować funkcji jako członek zarządu bądź rady nadzorczej, ponieważ stwarza to realne zagrożenie dla obrotu gospodarczego. Najlepszym na to przykładem jest przypadek “Amber Gold”, którego prezes był objęty zakazem prowadzenia spółki kapitałowej. Niestety fakt ten został przez sądy przeoczony.

Przepisy mówią, iż :
„Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy”.

Skutki złamania powyższej zasady są następujące:
-powołanie takiej osoby uznaje się za nieważne,
-wygaśnięcie mandatu członka w momencie uprawomocnienia wyroku sądu,
-unieważnienie uchwał przyjętych za sprawą większości głosów, które przeszły dzięki głosowi osoby nieuprawnionej do danego stanowiska.

Call Now Button