Prawo kontroli wspólnika

GOTOWE SPÓŁKI – ZAŁÓŻ Z NAMI BIZNES!
****

Wspólnik posiadający prawo kontroli ma możliwość wglądu do ksiąg i dokumentów spółki oraz sporządzania bilansu użytku lub żądania wyjaśnień od zarządu w jego kwestii. Zarząd zaś może odmówić wglądu do dokumentów spółki pod warunkiem, że istnieją podejrzenia o niewłaściwym wykorzystaniu informacji w sposób sprzeczny z interesem podmiotu.
Jeżeli wspólnik potrzebuje jakichkolwiek wyjaśnień od zarządu to może realizować to żądanie w formie pisemnej lub ustnej.

Nie ma możliwości, aby osoba, która posiada upoważnienie od wspólnika miała wgląd do dokumentacji spółki.

Prawo wspólnika powinno być realizowane w godzinach urzędowania spółki podejmowane przez niego działania zakłócają prawidłowe jej funkcjonowanie.

Konto bankowe dla spółki z o.o.

Przedsiębiorcy decydujący się na prowadzenie firmy w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinni pamiętać, że jednym z etapów zakładania firmy jest wybór odpowiedniego banku. Nie ma możliwości prowadzenia firmy bez konta bankowego.

Na rynku jesteśmy zasypywani ofertami banków i coraz więcej z nas gubi się i nie dostrzega różnic między nimi. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że od właściwego wyboru banku uzależnione jest późniejsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Na co zwrócić uwagę?

1.Koszty
Zwróć uwagę na wysokość kosztów wynikających z prowadzenia konta bankowego oraz związanych z podstawowymi operacjami bankowymi ( przelew, wpłata / wypłata środków).

2. Wygoda oraz funkcjonalność konta
Dzisiaj bardzo istotne jest to czy bank oferuje możliwość dostępu do konta z telefonu czy laptopa. Ta opcja pozwala na bieżąco kontrolować stan finansowy firmy oraz zaistniałe w firmie operacje bankowe.

3. Dodatkowe usługi
Coraz więcej banków, aby wyróżnić się na rynku oferuje dodatkowe usługi ułatwiające korzystanie z konta bankowego. Warto jednak przeanalizować, z których usług będziemy korzystać a które są zbędne. Nie warto wybierać banku tylko dlatego, że oferuje wiele dodatkowych możliwości!

Spółka publiczna

Pojęcie spółki publicznej dotyczy spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo-akcyjnej, w których co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana.

Dotyczy to spółki akcyjnej, której choćby część akcji została dopuszczona, po przedstawieniu prospektu emisyjnego i zatwierdzeniu go przez Komisję Nadzoru Finansowego, do publicznego obrotu. Obowiązkiem tego rodzaju spółek jest wprowadzenie do obrotu publicznego każdej nowej emisji akcji, nawet jeżeli emisja ta jest w całości przeznaczona dla jednego lub kilku „dużych” inwestorów.

Krótka charakterystyka spółek:
Spółka akcyjna – działanie opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.

Spółka komandytowo-akcyjna – spółka osobowa, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą.

Call Now Button