W jaki sposób podwyższyć kapitał w spółce akcyjnej?

Spółka akcyjna to forma spółki kapitałowej, której działanie opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał spółki składa się z wkładów założycieli spółki. W Polsce tego rodzaju spółki działają na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka nabywa osobowość prawną w chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Minimalna wysokość kapitału spółki akcyjnej wynosi 100 000 zł, a minimalna wartość nominalna akcji to 1 grosz.

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez:
– podwyższenie ze środków własnych spółki
– podwyższenie zwykłe
– podwyższenie docelowe
– podwyższenie warunkowe

Każde podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka publiczna

Pojęcie spółki publicznej dotyczy spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo-akcyjnej, w których co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana.

Dotyczy to spółki akcyjnej, której choćby część akcji została dopuszczona, po przedstawieniu prospektu emisyjnego i zatwierdzeniu go przez Komisję Nadzoru Finansowego, do publicznego obrotu. Obowiązkiem tego rodzaju spółek jest wprowadzenie do obrotu publicznego każdej nowej emisji akcji, nawet jeżeli emisja ta jest w całości przeznaczona dla jednego lub kilku „dużych” inwestorów.

Krótka charakterystyka spółek:
Spółka akcyjna – działanie opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.

Spółka komandytowo-akcyjna – spółka osobowa, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą.

Call Now Button