Na co zwrócić uwagę przed założeniem spółki?

Chcąc założyć własną działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wcześniej należy sprawdzić i uporządkować kilka kwestii, które znać powinien każdy, kto chce zarejestrować własną spółkę.

Pierwszą z tych kwestii jest małżeńska wspólnota majątkowa. Wiążę się to z tym, że w spółce z o.o. odpowiedzialność członków zarządu dotyczy całego majątku spółki, jak i prywatnego majątku przedsiębiorcy. W związku z tym bardzo istotne jest, aby odpowiednie ustalić, kto będzie odpowiedzialny za zarządzanie spółką, a kto za dysponowanie majątkiem. Odpowiedzialne jest zorganizowanie majątku rodzinnego, aby ograniczyć szanse na ewentualne ryzyko jego uszczuplenia w przypadku zadłużenia. Dodatkowo warto zastanowić się nad rozdzielnością majątkową łącznie z przeniesieniem majątku osobistego na współmałżonka, który nie będzie pełnił żadnej funkcji w zarządzie spółki.

Kolejna kwestia dotyczy ostatniej woli, a mianowicie odpowiednie ustanowienie zapisu windykacyjnego udziałów.

Trzecią i już ostatnią kwestią, o którą warto zadbać jest zabezpieczenie przed wierzycielami. W tym celu warto zatrudnić zaufanego powiernika, co pozwoli na to, aby wierzyciel nie miał możliwości zajęcia wszystkich udziałów.

Sprawdź również: KIEDY ZWOŁAĆ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW?

 

Elementy wniosku rejestracyjnego spółki z o.o.

Aby spółka z o.o. mogła zacząć funkcjonować, konieczne jest przeprowadzenie jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednak, aby przeprowadzić ten proces, należy sporządzić wniosek rejestracyjny wraz z odpowiednimi załącznikami, do których zaliczają się:
– KRS-W3, a więc wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,
– KRS-WE, a więc załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu dotyczący wspólników danej spółki,
– KRS-WK, a więc załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu dotyczący organów zakładanej spółki, bądź wspólników uprawnionych do jej reprezentacji,
– KRS-WL, a więc załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu dotyczący prokurentów,
– KRS-WM, a więc załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu dotyczący podmiotu działalności.

Dodatkowo we wniosku rejestracyjnym należy umieścić informacje takie, jak:
– nazwę spółki z o.o.,
– siedzibę oraz adres spółki z o.o.,
– przedmiot działalności spółki z o.o.,
– wysokość kapitału zakładowego,
– określenie ilości udziałów posiadanych przez wspólników,
– dane osobowe członków zarządu, rady nadzorczej/komisji rewizyjnej,
– sposób reprezentacji spółki z o.o.,
– czas trwania spółki.

Call Now Button