Zgłoszenie uzupełniające po rejestracji spółki

Obecnie możliwa jest wyłącznie elektroniczna rejestracja spółek w KRS. Wszelkie procedury związane z uzyskaniem wpisu w rejestrze zostały zoptymalizowane i zautomatyzowane. Prawie wszystkie czynności związane z rozpoczynaniem prowadzenia działalności w formie spółki, można wykonać w systemie online – od sporządzenia umowy spółki, aż po uzyskanie dla niej numeru NIP czy REGON.
W kwestii ubiegania się o nadanie numeru identyfikacji podatkowej czy REGON sprawa jest prosta. Po otrzymaniu wpisu dane przekazywane są automatycznie do odpowiednich instytucji, które same generują numery.

Obowiązkiem, którego nie da się dopełnić “przy okazji” składania wniosku o rejestrację jest złożenie danych uzupełniających, w których podaje się następujące dane:

1. Dla Urzędu skarbowego:

 • skróconą nazwę spółki i jej dane kontaktowe,
 • wykaz rachunków bankowych,
 • adres miejsc prowadzenia działalności,
 • dane potwierdzające dokumentację rachunkową,
 • dane podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji rachunkowej,
 • miejsce przechowywania dokumentacji księgowej,
 • dane osobowe i kontaktowe oraz identyfikatory podatkowe wspólników.

2. Dla GUS:

 • dane kontaktowe
 • przewidywaną liczbę zatrudnianych pracowników,
 • ogólną powierzchnię gospodarstw rolnych i użytków rolnych,
 • formę własności (na podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału).

3. Dla ZUS:

 • skróconą nazwę spółki,
 • adres prowadzenia działalności i adres korespondencyjny,
 • datę powstania obowiązku płacenia składek ZUS,
 • wykaz rachunków bankowych,
 • dane poszczególnych wspólników.

Sposoby elektronicznej rejestracji spółki

Od 2021 roku przedsiębiorcy mają możliwość założenia spółki wyłącznie z wykorzystaniem elektronicznych systemów. Rejestracja tradycyjna z wykorzystaniem papierowych wniosków już nie obowiązuje. Jakie są sposoby elektronicznej rejestracji spółki?

Wybór właściwego systemu założenia spółki ma wpływ na późniejsze funkcjonowanie podmiotu na rynku.

Przedsiębiorcy mają do wyboru system PRS oraz S24. Czy one się różnią? Jaki sposób elektronicznej rejestracji będzie korzystniejszy?

 1. PRS

System PRS (Portal Rejestrów Sądowych) został uruchomiony w lipcu 2021 roku. PRS umożliwia rejestrację spółki z opracowaniem indywidualnych zapisów umowy.

 1. S24

Ten sposób najczęściej wybierany jest przez osoby, które chcą szybko dopełnić procedury rejestracyjnej. W tym przypadku korzystamy z gotowego wzorca umowy bez możliwości wprowadzania zmian zapisów.

Wybór właściwego systemu do rejestracji spółki uzależniony jest od indywidualnych preferencji przyszłych przedsiębiorców.

Ważne kwestie w funkcjonowaniu spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna ostatnio stała się bardzo popularną formą prowadzenia działalności. Coraz więcej osób decyduje się na jej założenie (w związku z wprowadzeniem przepisów Nowego Ładu). Czy spółka komandytowo-akcyjna jest właściwym rozwiązaniem? Jakie wady posiada spółka komandytowo-akcyjna?

W SKA występuje co najmniej dwóch wspólników:
komplementariusz → nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania
akcjonariusz- brak odpowiedzialności za zobowiązania spółki

Ważne kwestie w funkcjonowaniu spółki komandytowo-akcyjnej – zwróć uwagę na wady SKA:
1. Wysokość kapitału zakładowego na poziomie minimalnym 50 000 zł.
2. Brak możliwości rejestracji w S24.
3. Wysoka odpowiedzialność komplementariusza.
4. W określonych przypadkach konieczność rozwiązania spółki w momencie śmierci jedynego komplementariusza.
5. Konieczność zachowania formy aktu notarialnego w przypadku protokołów walnego zgromadzenia co generuje wyższe koszty prowadzenia działalności.
6. Obowiązek prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
7. Konieczność skorzystania z kompleksowej obsługi prawnej.
8. Skomplikowana procedura likwidacji spółki.
9. Obowiązek posiadania strony internetowej.
10. Zmiana kapitału zakładowego z obowiązek aktualizacji zapisów umowy spółki.

Przed wyborem spółki komandytowo-akcyjnej jako podstawy prowadzonej działalności warto dokonać niezbędnej analizy pod kątem branży oraz wielkości planowanego biznesu.

Call Now Button