Jak zawiesić działalność spółki z o.o.?

Przeprowadzenie procedury zawieszenia działalności spółki z o.o. ma na celu dokonanie przerwy w jej działaniu na rynku. W ostatnim czasie za najczęściej występujące powody zawieszenia uznaje się problemy finansowe podmiotu, zmniejszony pobyt na usługi oraz produkty, niepewne rokowania spółki. Jak zawiesić działalność spółki z o.o.?

Na samym początku warto zaznaczyć, że spółka w okresie zawieszenia nie ma prawa podejmować żadnych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dopuszczalne jest jedynie podejmowanie działań zmierzających do wznowienia działalności lub zabezpieczeniu źródeł przychodów podmiotu.

W okresie zawieszenia spółki podmiot zobowiązany jest do uczestniczenia w postępowaniach sądowych oraz urzędowych.

Decyzja o zawieszeniu działalności spółki powinna zostać podjęta przez zarząd. W kolejnym etapie należy wypełnić oraz złożyć formularz KRS-Z-62 wraz z uchwałą zarządu oraz oświadczeniem o niezatrudnianiu pracowników.

Spółka może zostać zawieszona w okresie od 30 dni do 24 miesięcy. Po tym okresie podmiot zostaje automatycznie wznowiony.

Dlaczego warto wybrać spółkę z o.o.?

Dlaczego warto wybrać spółkę z o.o.? Przedsiębiorcy często decydują się na założenie swojej firmy w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy zalety spółki z o.o. przeważają nad negatywnymi skutkami wyboru tej formy prawnej?

Spółka z o.o. należy do grona spółek kapitałowych co oznacza, że osoby planujące otworzyć firmie w postaci tego rodzaju spółki zobowiązane są do pokrycia kapitału zakładowego w kwocie co najmniej 5000 zł. Podmiot może zostać założony zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne. Warto jednak pamiętać o tym, że spółka nie można zostać założona wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

Dlaczego jest tak chętnie wybierana? Głównym powodem wyboru przyszłych przedsiębiorców jest z pewnością ograniczona odpowiedzialność wspólników. Nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki własnym majątkiem. W wyjątkowo poważnych sytuacjach do odpowiedzialności zostają pociągnięci członkowie zarządu – sytuacja występuje tylko wtedy, gdy egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna.

Jedną z korzyści wynikających z wyboru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że ten podmiot ma większą zdolność kredytową.

 

Jak wygląda procedura zakupu spółki z o.o.?

Trudniejsza rejestracja spółek w 2017 roku

Od 2017 roku mają zostać wprowadzone nowe przepisy, które utrudnią w znaczny sposób założenie spółki. Każdy, kto chce otworzyć własny biznes powinien zastanowić się nad rejestracją spółki jeszcze przed zakończeniem 2016 roku.

Jakie zmiany nas czekają?
Wielu przedsiębiorców, którzy będą mieli zamiar zarejestrować swoją spółkę jako podatnika VAT może spotkać się z odmową urzędu.

Jaki powód zmiany przepisów?
Celem zmian jest poprawienie systemu weryfikacji podmiotów trafiających do rejestru podatników VAT.
Coraz częściej słyszy się o wyłudzeniach na tle podatkowym. Przedsiębiorcy wykorzystują „luki” prawne, aby móc zoptymalizować koszty podatkowe. Jednak niestety robią to w nielegalny sposób i celem wprowadzanych zmian jest walka z oszustwami podatkowymi.

Aktualizacja:

Od 1 stycznia 2019 roku do dyspozycji przedsiębiorców oddana została biała lista podatników VAT. Jest to wykaz określonych informacji o przedsiębiorcach będących podatnikami VAT. Biała lista podatników jest ogólnodostępna i została stworzona w celu weryfikacji kontrahenta oraz zapewnieniu bezpieczeństwa podatkowego.

Call Now Button