Spółka cicha

Na czym polega spółka cicha? Jej istota jest dość interesująca.

W spółce takiej, istnieje wspólnik cichy, który posiada majątek rzeczowy lub finansowy. Wnosi on na rzecz drugiego wspólnika wkład (czasem w postaci własnej pracy). Drugi wspólnik jest jawny i prowadzi on przedsiębiorstwo lub inną działalność zarobkową.

Osoba cicha w zamian za swój wkład, otrzymuje część zysków z tej działalności. Nie ujawnia się on jednak na zewnątrz oraz nie ma praw do spółki. Ważny jest również fakt, że wspólnik cichy nie odpowiada za zobowiązania spółki wobec wierzycieli.

Spółka cicha jest odmianą umowy cywilnoprawną dwóch stron, a jej istnienie ograniczyć możemy do małych i średnich przedsiębiorstw.

Zalety spółki cichej:

  • brak konieczności przeprowadzenia procedury rejestracyjnej i poniesienia kosztów z tym związanych,
  • brak obowiązku prowadzenia spraw spółki przez wspólnika cichego przy równoczesnej możliwości ustanowienia go pełnomocnikiem,
  • możliwość wielokrotnego zawierania umowy spółki cichej z różnymi podmiotami.

Wady spółki cichej:

  • możliwości dokonywania nadużyć (np. wprowadzanie do majątku przedsiębiorstwa wspólnika jawnego środków pochodzących z działalności nielegalnej)
  • brak uprawnień wspólnika cichego do korzystania ze wzrostu majątku spółki, a także uczestniczenia w jego podziale,
  • z uwagi na brak stosownych regulacji prawnych – możliwość dokonywania przez organy podatkowe interpretacji niekorzystnych dla wspólników (np. uznanie umowy spółki cichej za umowę pożyczki, czy umowę spółki cywilnej).

Zarejestruj spółkę akcyjną

Zdecyduj się na spółkę akcyjną

Spółka akcyjna to nic innego jak spółka kapitałowa, której działanie opiera się na obiegu akcji akcjonariuszy. Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej złożony jest z zebranych wkładów właścicieli, którzy są współwłaścicielami spółki. Jest on podzielony na akcje o równej wartości. Read more

Call Now Button