Zmiany w gotowej spółce

Wiele osób decydujących się na poprowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia w tym celu kupić gotową jednostkę. Czy jednak takie rozwiązanie pozwoli Ci na zmianę jej danych?

Kupno spółki zapewnia spółkę wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, a więc podmiot, który posiada już nazwę, siedzibę, adres, wspólników, a także opłacony kapitał zakładowy. Jednostka taka dysponuje także numerami NIP i REGON, które potwierdzają wpisanie spółki do wymaganych urzędów. Kupując gotową spółkę nie musimy obawiać się jednak o brak możliwości zmiany jej danych!

Pierwszym krokiem jest zmiana wspólników. W tym celu konieczne będzie odwiedzenie notariusza i zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży udziałów. Kolejną konieczną zmianą są członkowie Zarządu. Do tego wymaga się zawarcia uchwały na Zgromadzeniu Wspólników.

Przedsiębiorca może dokonać także szereg innych zmian w zakresie nazwy spółki, jej adresu, siedziby, przedmiotu działalności, kadencji Zarządu, sposobu reprezentacji itd.. Konkretne paragrafy w umowie spółki mogą zostać zmodyfikowane na Zgromadzeniu Wspólników. Muszą jednak zostać zaprotokołowane przez notariusza.

Jeżeli zmiany dotyczą kwestii nieuregulowanych w umowie spółki wówczas możemy dokonać je tuż po zakupie spółki.

W jaki sposób podwyższyć kapitał w spółce akcyjnej?

Spółka akcyjna to forma spółki kapitałowej, której działanie opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał spółki składa się z wkładów założycieli spółki. W Polsce tego rodzaju spółki działają na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka nabywa osobowość prawną w chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Minimalna wysokość kapitału spółki akcyjnej wynosi 100 000 zł, a minimalna wartość nominalna akcji to 1 grosz.

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez:
– podwyższenie ze środków własnych spółki
– podwyższenie zwykłe
– podwyższenie docelowe
– podwyższenie warunkowe

Każde podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka cicha

Spółkę cichą tworzą osoby, które mają obowiązek dostosowania się do przepisów ogólnych. Umowa zawierana w tego rodzaju spółce to umowa nienazwana.

Istotą spółki cichej jest wniesienie przez wspólnika cichego, dysponującego majątkiem rzeczowym lub finansowym, wkładu na rzecz drugiego wspólnika (jawnego), prowadzącego przedsiębiorstwo lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu. Wkład wspólnika cichego upoważnia go do udziału w zyskach, jednak nie odpowiada on za zobowiązania spółki wobec wierzycieli.

Spółka cicha jest odmianą umowy cywilnoprawną dwóch stron, a jej istnienie ograniczyć możemy do małych i średnich przedsiębiorstw.

Prawa wspólników w spółce z o.o. – czytaj!

Call Now Button