Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą lub indywidualny (jednoosobowy) przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej to jedna z forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Poprzez uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej osoba fizyczna pozyskuje status przedsiębiorcy jednoosobowego.

Do prowadzenia działalności gospodarczej niektórych rodzajów przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie, licencję lub koncesję oraz przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji lub uprawnień.

Założenie działalności gospodarczej:
1. Złożenie wniosku CEIDG-1 (osobiście lub elektronicznie)
2. Zgłoszenie się do obowiązkowych ubezpieczeń poprzez złożenie formularza ZUA lub ZZA w przypadku osób opłacających jedynie składkę zdrowotną.
3. Jeżeli osoba fizyczna jest płatnikiem VAT to wymagana jest rejestracja w odpowiednim dla miejsca zameldowania urzędzie skarbowym na formularzu VAT-R.
4. Uzyskanie potrzebnych koncesji oraz zezwoleń.

Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są jedną z popularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy chętnie wybierają tę formę, gdyż ma zdecydowanie wiele zalet. Tworzone są przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Zasady funkcjonowania spółek z o.o. regulowane są w kodeksie spółek handlowych.

Pierwszą z zalet będą niskie koszty założenia spółki z o.o. wiążące się z podpisaniem aktu notarialnego, wniesieniem kapitału zakładowego (min. 5 tys zł) oraz rejestracją spółki w KRS. Za kolejny plus można uznać, to że numery tj. NIP i REGON nadawane są w kilka dni po rejestracji w KRS. Niewątpliwie zaletą jest niski kapitał zakładowy oraz możliwość założenia spółki przez jedną osobę. W przypadku gdy spółka składa się z kilku wspólników, pokrywają oni zadłużenie tylko do wysokości wniesionych wkładów. Wartym zauważenia aspektem jest również odpowiedzialność za zobowiązania spółki, gdyż wspólnicy nie odpowiadają własnym majątkiem.  Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można również założyć przez Internet co jest idealną alternatywą do tradycyjnej formy jej rejestracji.

Call Now Button