Podpis elektroniczny przy zakładaniu spółki przez Internet

Założenie spółki za pośrednictwem Internetu to obecnie jedyna możliwa opcja na prowadzenie własnej firmy. Obecnie w KRS nie są przyjmowane „papierowe” wnioski – obowiązuje wyłącznie elektroniczna forma dokumentów, wniosków i formularzy składanych do KRS.

Decydując się na założenie spółki mamy do wyboru:
– system S24, który zobowiązuje do skorzystania z gotowego wzorca umowy
– PRS, umożliwiający opracowanie zapisów umowy spółki w formie aktu notarialnego, a następnie wprowadzenie numeru w systemie PRS

W obydwu opcjach obowiązkowe jest posiadanie narzędzia umożliwiającego potwierdzenie tożsamości na składanych dokumentach w formie elektronicznej. Do wyboru jedna z poniższych opcji:
– profil zaufany (bezpłatna opcja, ale z mniejszym polem zastosowań)
– kwalifikowany podpis elektroniczny (płatna opcja, ale znacznie szersze pole zastosowań przydatnych dla właścicieli firm)

Podpis elektroniczny przy zakładaniu spółki przez Internet jest potrzebny do podpisania dokumentów, wniosków i formularzy składanych drogą elektroniczną.

Zalety rejestracji spółki przez Internet:
– możliwość dopełnienia formalności bez wychodzenia z domu;
– automatyzacja procedury rejestracyjnej;
– obniżenie kosztów rejestracji;

Rejestracja prostej spółki akcyjnej

Powrót do strony głównej

Już w lipcu została uruchomiona opcja rejestracji prostej spółki akcyjnej, z której mogą skorzystać osoby planujące prowadzenie własnej firmy. To wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą otworzyć biznes w branży IT, nowych technologii. Dlaczego? Prosta spółka akcyjna powstała z myślą o startupach – mówią o tym uproszczone procedury rejestracji, prowadzenia, a nawet likwidacji podmiotu. Warto jednak zaznaczyć, że nie ma żadnych prawnych ograniczeń co do założycieli P.S.A.

Prosta spółka akcyjna wzbudza ogromne zainteresowanie wśród przedsiębiorców. Nowy typ spółki kapitałowej funkcjonować będzie na uproszczonych zasadach, które mają zachęcić do zakładania firmy w Polsce.

Prosta spółka akcyjna w pigułce:
– możliwość przeprowadzenia procedury rejestracji online,
– pokrycie kapitału w formie pieniężnej lub niepieniężnej,
– kapitał na start w wysokości 1 zł,
– dowolność w zakresie kształtowania organów spółki,
– niskie koszty założenia oraz prowadzenia,
– uproszczone procedury przekształcenia oraz likwidacji podmiotu.

Istotnie należy zaznaczyć, że prosta spółka akcyjna zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ten sposób ewidencji księgowej dostarcza istotnych informacji umożliwiających bezpieczne zarządzanie podmiotem.

NOWOŚCI W PRAWIE SPÓŁEK

ZAŁÓŻ SPÓŁKĘ ZA ZŁOTÓWKĘ!

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do tych spółek, po które przedsiębiorcy sięgają najczęściej. Czy zmniejszenie kapitału zakładowego wzbudzi jeszcze większe zainteresowanie przedsiębiorców? Read more

Call Now Button