STATUT

STATUT W SPÓŁKACH

Statut jest aktem prawnym, który reguluje zadania, strukturę organizacyjną i to, w jaki sposób ma działać podmiot prawa publicznego lub prywatnego.
FUNKCJE STATUTU

  • określa wewnętrzną organizację
  • określa cele istnienia
  • mówi o tym, w jaki sposób ma działać spółka

Podmiot ten może zarówno należeć do sfery prawa publicznego jak i prywatnego. Z tego powodu jego treść i forma dzieli go na rodzaje, które każdorazowo określają inne przepisy.

STATUT

W określeniu prawa publicznego status jest aktem władczym organu administracji publicznej. Statut daje możliwość funkcjonowania wszelkich urzędów administracyjnych, urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędy centralnych i terenowych organów administracji rządowej ( ministerstwa, kancelarie) a także agencje administracyjne, fundusze, zakłady administracyjne i inne instytucje publiczne.

Statuty zazwyczaj nadawane są przez organy wyższe od regulowanych podmiotów poprzez akt notarialny na podstawie przepisu ustawy.

Statut jest najczęściej zatwierdzony przez organ władzy publicznej. Wymagany jest, jeśli rejestruje się osobę prawną.

Statut spółki to dokument określający zasady prowadzenia firmy, prawa akcjonariuszy i obowiązki zarządu – rady nadzorczej.
SPORZĄDŹ UMOWĘ SPÓŁKI POPRAWNIE!