Sprawozdanie finansowe pod kontrolą!

AUDYT FINANSOWY

Bardzo ważne w prowadzeniu własnej firmy jest odpowiednio sporządzone sprawozdanie finansowe. Z tego powodu przedsiębiorcy często decydują się na przeprowadzenie w swojej firmie audytu finansowego. Czym jest audyt finansowy?

Audyt finansowy pozwala ona ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Kontroluje to, czy przedsiębiorstwo potrafi wywiązać się z obowiązków i spłacać w odpowiednich terminach zobowiązania.
Odpowiedzialność za badanie sprawozdania finansowego ponosi biegły rewident. Stwierdza czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz w oparciu o politykę rachunkowości. Ma ono w jasny sposób obrazować sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa.

Audyt finansowy kontroluje:
– środki pieniężne;
– rozrachunki i roszczenia;
– zatrudnienia oraz wynagrodzenia;
– koszty i inwestycje;
– inwentaryzacje;