Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kto może założyć spółkę z o.o? Spółkę mogą tworzyć osoby fizyczne, a także osoby prawne. Odpowiada ona całym swoim majątkiem za zobowiązania. Wspólnicy są wyłączenia z osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Spółka z o.o jest spółką, którą mogą utworzyć osoby fizyczne, jak również osoby prawne. Pierwszym krokiem do założenia tej spółki jest zawarcie umowy spółki(akt założycielski) poprzez wspólników. Założyciele muszą posiadać  kapitał, czyli fundusze, aby ich spółka mogła zacząć funkcjonować. Kolejnym etapem jest dokonanie wpisu do KRS. Poprzez ten wpis firma zaczyna funkcjonować jako odrębny podmiot prawa.

Kto bierze odpowiedzialność za zobowiązania spółki?

Spółka z o.o odpowiada całym swoim majątkiem. Wspólnicy nie biorą na siebie odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Oznaczenie skrótowe spółki:

Pełna nazwa firmy musi zawierać w sobie wyrazy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Jeżeli spółka znajduje się w organizacji, jej firma musi dodatkowo zawierać zwrot “w organizacji”.