SPÓŁKA Z O.O KOMANDYTOWA

SPÓŁKA Z O.O + SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bardzo częstym motywem ostatnio jest połączenie spółki komandytowej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Polega ona na tym, że spółka z o.o. jest komplementariuszem. Zaletą tego połączenia jest zmniejszenie kosztów podatkowych, osiągając odpowiedni poziom obrotów.

Spółka z o.o. komandytowa powstała w celu optymalizacji kosztów podatkowych. Spółka komandytowa głównie prowadzi działalność gospodarczą, a spółka z o.o. pełni rolę komplementariusza. Podmiotem prowadzącym sprawy i reprezentowaniem spółki jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komandytariuszami są osoby fizyczne, często wspólnicy spółki.

Czym zajmuję się spółka z o.o.?

  • zarządzanie spółką komandytową
  • sprawy administracyjne spółki

Zadania spółki komandytowej:

  • prowadzenie działalności
  • osiągnięcie zysku