„Spółka w likwidacji” a nowa działalność?

Proces likwidacji stanowi końcowy etap jej funkcjonowania. Obowiązek przeprowadzenia wskazanego postępowania został nałożony przez ustawodawcę w celu ochrony interesów wierzycieli spółki. Zadaniem tego procesu jest uporządkowanie wszystkich spraw spółki. Mowa tutaj o ściągnięciu wierzytelności, wypełnieniu zobowiązań, upłynnieniu majątku, zakończeniu negocjacji, wypowiedzeniu umów, zbyciu przedsiębiorstwa lub jego składników.

Czy właściciel „spółki w likwidacji” może rozpocząć prowadzenie nowej spółki?
Konieczność pozamykania spraw spółki w likwidacji często stoi w sprzeczności z podejmowaniem nowych inicjatyw biznesowych. Prawo jednak daje możliwość rozpoczęcia nowych interesów biznesowych w przypadku, gdy jest to konieczne do zakończenia spraw wszczętych przed otwarciem likwidacji. Jest to jedyny wyjątek przewidziany w Kodeksie Spółek Handlowych.

Ważne!
Jeżeli zawieranie umów nie jest związane z koniecznością zakończenia spraw likwidowanej spółki, to przedsiębiorca naraża siebie i prowadzony biznes na konsekwencje prawne. Likwidatorzy nie mogą zawierać również umów o charakterze strategicznym i długoterminowym. Regulacja ta jest restrykcyjna i nie pozwala na zawieranie nowych umów nawet wówczas, gdyby czynność taka była uzasadniona gospodarczo i korzystna dla wierzycieli spółki w likwidacji.

 

Przeczytaj również: Prawa wspólników spółki