Spółka publiczna

Pojęcie spółki publicznej dotyczy spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo-akcyjnej, w których co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana.

Dotyczy to spółki akcyjnej, której choćby część akcji została dopuszczona, po przedstawieniu prospektu emisyjnego i zatwierdzeniu go przez Komisję Nadzoru Finansowego, do publicznego obrotu. Obowiązkiem tego rodzaju spółek jest wprowadzenie do obrotu publicznego każdej nowej emisji akcji, nawet jeżeli emisja ta jest w całości przeznaczona dla jednego lub kilku „dużych” inwestorów.

Krótka charakterystyka spółek:
Spółka akcyjna – działanie opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.

Spółka komandytowo-akcyjna – spółka osobowa, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą.