SPÓŁKA PARTNERSKA

COŚ WIĘCEJ NA TEMAT SPÓŁKI PARTNERSKIEJ

Nie masz zielonego pojęcia na temat spółki partnerskiej? Chciałbyś się czegoś więcej dowiedzieć na jej temat? Jakie zawody zaliczamy do”wolnych zawodów” ?

Spółka partnerska jest spółką osobową. Tworzą ją wspólnicy(partnerzy) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Zakazane jest tworzenie tego rodzaju spółki w innym celu niż  wykonywanie wolnego zawodu lub działalności gospodarczej.

Wspólnicy. Kto może nim być? Jak dzieli się odpowiedzialność?

Wspólnikami w spółce partnerskiej mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

Wolne zawody w spółce partnerskiej:
– adwokat,
– aptekarz,
– architekt,
– inżynier budownictwa,
– biegły rewident,
– broker ubezpieczeniowy,
– doradcy podatkowi,
– makler papierów wartościowych,
– doradcy inwestycyjni,
– księgowi,
– lekarz,
– lekarz dentysta,
– lekarz weterynarii,
– notariusz,
– pielęgniarka,
– położna,
– radca prawny,
– rzecznik patentowy,
– rzeczoznawca majątkowy,
–  tłumacz.