SPÓŁKA KOMANDYTOWA

PODSTAWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Wszystko, co musisz wiedzieć na temat spółki komandytowej.

Celem spółki komandytowej jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Spółka ta jest ułomną osobą prawną(może pozywać i być pozywaną oraz nabywać prawa i zaciągać zobowiązania).

W jaki sposób powstaje spółka?

Pierwszym krokiem do powstania spółki jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Spółka komandytowa zaczyna funkcjonować z momentem wpisu do rejestru. Ten rodzaj spółki podlega wpisu do rejestru przedsiębiorców stanowiącego część KRS. Wpisanie spółki komandytowej do rejestru jest obowiązkowe. Kto może zgłosić spółkę do rejestru? Każdy wspólnik, również komandytariusz.

Wspólnicy w spółce komandytowej:

  1. KOMANDYTARIUSZ  – wspólnik pasywny,odpowiada za zobowiązania tylko do określonej sumy komandytowej, nie odpowiada za odpowiedzialność w zakresie wniesionego wkładu
  2. KOMPLEMENTARIUSZ – wspólnik aktywny, prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada on za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (nieograniczona odpowiedzialność)