Spółka jawna

SPÓŁKA JAWNA

Dlaczego warto założyć tą spółkę? Jak rozkłada się odpowiedzialność wspólników w kwestii zobowiązań spółki?

Spółka jawna to osobowa spółka, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Posiada osobowość prawną. Majątek w tej spółce stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte w czasie istnienia spółki.

Jak dzieli się odpowiedzialność wspólników?

Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczenia solidarnie z pozostałymi wspólnikami.

Prowadzenie spółki

Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzić spółkę. W umowie można powierzyć prowadzenie spraw spółki jednemu lub kilku wspólnikom. Taka umowa wyłącza pozostałych wspólników z prowadzenia spraw spółki. Wspólnik nie dostaje dodatkowego wynagrodzenia w związku z prowadzeniem spółki. Spółkę nie mogą prowadzić osoby trzecie. Czynności wspólnika prowadzącego muszą być dopasowane do zakresu czynności spółki. Jeżeli jednak wspólnik chce podjąć jaką czynność, a jeden z pozostałych wspólników wystąpi z sprzeciwem, wymagana jest uprzednia uchwała wspólników. Uchwała ta podejmowana jest jednomyślnie przez wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki.

Co dzieje się, gdy czynności przekraczają zakres zwykłych czynności prowadzenia spółki?

W takim przypadku podejmowana jest uchwała, która musi zostać podjęta przez wszystkich wspólników, również tych wyłączonych z prowadzenia spółki. Jeśli jakaś czynność mogła by narazić spółkę na starty, może zostać wykonana przez uprzedniej zgody wspólników.