SPÓŁKA JAWNA KONTRA SPÓŁKA CYWILNA

KORZYSTNIEJSZA FORMA DZIAŁALNOŚCI

Obydwie ze spółek należą do spółek osobowych. Spółkę cywilną mogą jednak założyć wyłącznie osoby posiadające działalność gospodarczą. Rok 2012 przyniósł dla spółek korzystne zmiany. Spółce cywilnej nadały większą wiarygodność, a spółce jawnej niższe koszty rejestracji. Wspólnicy spółki cywilnej podlegają wpisowi do CEIDG, a spółka jawna ma niższe koszty wpisu do KRS.

Bardziej wiarygodna spółka cywilna

Obecnie wspólnicy w spółce cywilnej prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą podlegają wpisowi do CEIDG ( także NIP oraz REGON).  Ułatwia to zidentyfikowanie danej spółki i utożsamienie wspólnika z nią. Wspólnicy są traktowani jako osobni przedsiębiorcy. Łączy ich jedynie umowa zobowiązaniowa.

Wpis do CEIDG jest bezpłatny.

 

SPÓŁKA JAWNA – Niższe koszty rejestracji

Dawniej wpis do KRS kosztował 1250 zł. W tej chwili koszt rejestracji spółki osobowej to 600 zł. Zmiany te weszły w życie 18 maja 2012 roku. Koszty pomniejszyły się o 400 zł. W umowie spółki jawnej nie jest obowiązkowy akt notarialny. W przypadku tej spółki koszty będą obowiązywały przy dokonywaniu zmian we wpisie KRS.

SPÓŁKA JAWNA A SPÓŁKA CYWILNA 

 • Obydwie spółki posiadają NIP, REGON oraz są ewidencjonowane przez Urząd Skarbowy
 • Posiadają status samodzielnego podatnika VAT
 • Nie posiadają osobowości prawnej – opodatkowani są wspólnicy
 • Wspólnicy sami muszą opłacać składki na ubezpieczenie ZUS
 • Spółki występują tylko w formie podatnika składek ubezpieczeniowych, gdy zatrudniają pracowników.
 • Rejestracja spółki jawnej jest droższa od spółki cywilnej
 • Spółka cywilna to najprostsza forma działalności gospodarczej
 • Spółka cywilna nie jest podmiotem – zaciąganie zobowiązań i nabywanie praw możliwe tylko przez wspólników spółki
 • Spółka cywilna nie posiada majątku, a wniesione wkłady uznaje się za wspólny majątek wspólników
 • Spółka jawna stanowi odrębny podmiot prawa- posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej
 • Spółka jawna prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą

Nie można jednogłośnie określić, która ze spółek jest lepsza. Korzystniejsza forma zależy od potrzeb przedsiębiorcy, jak duże jest przedsiębiorstwo, ilość wspólników.

Bezpieczniejsza jest jednak spółka jawna.