Spółka cywilna

SPÓŁKA CYWILNA

Co to jest spółka cywilna? Spółka cywilna to prosta forma działalności gospodarczej. Prowadzi ją dwóch lub więcej wspólników.

Spółka cywilna to najprostsza z form działalności gospodarczej. Jest prowadzona przez dwóch lub więcej wspólników, których łączy umowa. Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Każdy z nich jest zarejestrowany w ewidencji. Rodzaj tych spółek jest wyłącznie umową i nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa. Jej funkcjonowanie oraz działalność jest prawnie uregulowana w artykule 860-875 Kodeksu cywilnego. Wkłady wnoszone przez wspólników to ich wspólny majątek. Każdy z wspólników posiada prawo do prowadzenia tej spółki. Z tego właśnie prawa wynika fakt, że każdy odpowiada solidarnie za zobowiązania spółki, odpowiadają oni całym swoim majątkiem.

Wspólnicy  zarówno są zobowiązani jak i uprawnieni do reprezentowania spółki. Każdy wspólnik może wykonać czynność nagłą, jeśli wykonanie jej mogło by narazić przedsiębiorstwo na straty. Wspólnik reprezentuje spółki w takim zakresie, w jakim może prowadzić w niej sprawy.