SPÓŁKA CYWILNA – nowości w NIP-ie

SPÓŁKA CYWILNA

Zaszło kilka istotnych zmian w działaniu spółek cywilnych, o których warto wiedzieć. Weszły w życie nowe przepisy, przez które proces założenia działalności w formie spółki cywilnej wygląda nieco inaczej. O czym warto wiedzieć? Na co trzeba się przygotować? 

Od 1 grudnia 2014 roku weszły w życie nowe przepisy, które zmieniają w procesie zakładania spółki kwestie związane z NIP-2.

Celem umowy spółki cywilnej jest wyjaśnienie wszystkich istotnych kwestii dotyczących funkcjonowania spółki cywilnej. Celem wspólników jest podejmowanie takich działań, które zapewnią maksymalny zysk. Umowa musi zostać sporządzona na piśmie.

Co powinna zawierać umowa spółki cywilnej?
1. dane dotyczące wspólników + nazwę spółki,
2. przedmiot działalności,
3. wnoszone wkłady,
4. informacje na temat prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji,
5. udział wspólników w zyskach i stratach,
6. możliwość podziału i wypłaty zysków w trakcie trwania spółki,
7. określenie jej roku obrachunkowego.

Kto może być wspólnikiem spółki cywilnej?
1. osoba fizyczna
2. podmiot posiadający zdolność prawną

Jakie zaszły zmiany?
Spółka cywilna uzyskuje numer NIP poprzez złożenie przez jej wspólników zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2 w odpowiednim Urzędzie Skarbowym.

Nowości w formularzu:
1. część D3 – wskazanie informacji o jednym ze wspólników spółki,
2. nie obowiązuje formularz NIP-D.