Składanie dokumentów US, KRS, ZUS, BDO

Składanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i US:

Czas rejestracji:
Od 3 do 7 dni roboczych

Miejsce rejestracji:
Usługa skierowana jest do osób, które nie mogą osobiście udać się do US czy ZUS w celu złożenia stosownych wniosków. Zajmujemy się ich składaniem na terenie Krakowa i Warszawy. Współpracę można nawiązać zdalnie – bez konieczności stawiania się w naszym biurze.

Etapy procedury:
1. Ustalenie zakresu realizowanej usługi
2. Sporządzenie pełnomocnictwa.
3. Przygotowanie wniosku.
4. Złożenie dokumentacji w Urzędzie Skarbowym i/lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
5. Odbiór wydanych zaświadczeń.
6. Przesłanie skanu otrzymanych dokumentów na e-mail.
7. Przesłanie oryginałów na adres klienta.

Osobiste składanie dokumentów do KRS:

Czas rejestracji:
Od 3 do 5 dni roboczych

Miejsce rejestracji:
Usługa skierowana jest do osób, które nie mogą osobiście udać się do KRS w celu złożenia dokumentów. Zajmujemy się ich składaniem na terenie Krakowa i Warszawy. Współpracę można nawiązać zdalnie – bez konieczności stawiania się w naszym biurze.

Etapy procedury:
1. Ustalenie zakresu realizowanej usługi
2. Złożenie otrzymanej dokumentacji w sądzie właściwym siedzibie spółki.
3. Odbiór poświadczenia złożenia wniosku.
4. Przesłanie skanu poświadczenia na e-mail.
5. Przesłanie oryginału na adres klienta.

Elektroniczne składanie wniosków do BDO

Czas rejestracji: 3-5  dni roboczych

Oferujemy pomoc w elektronicznym złożeniu wniosków do rejestru BDO.

Etapy procedury:

  1. Konsultacja z Klientem
  2. Przygotowanie wniosku
  3. Elektroniczne złożenie wniosku do rejestru BDO

Cena: od 150 zł netto

Call Now Button